Curses actuals i programades

La primera Cursa Electrònica programada tindrà lloc a Rubí, i s'anomena Cursa Electrònica Rubí 2023.

  • Sessions de formació: del 09 al 13 d'octubre del 2023
  • Sessions inaugurals: del 16 al 20 d'octubre del 2023
  • Cursa (període de recollida de tèxtils): del 23 d'octubre al 16 de novembre del 2023

La segona Cursa Tèxtil tindrà lloc al Gironès, i s'anomena Cursa Electrònica Girona 2024.

  • Sessions de formació: setembre del 2024
  • Sessions inaugurals: setembre del 2024
  • Cursa (període de recollida de tèxtils): octubre 2024